Categories
Contractació pública agroalimentària

Redacció de Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques

Fa aproximadament sis anys que col.laborem amb l’associació de Menjadors Ecològics per oferir un assessorament integral en la redacció de plecs administratius: estudi de costos, la capacitat productiva del territori, productes locals i de proximitat, ecològics, estructures dels menús, clàusules d’obligat compliment per les empreses, criteris de valoració de les ofertes, seguiment en l’execució del […]

Categories
Família

Més enllà d’arbitrar a través de reformes legislatives.

A través del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Aquesta norma busca harmonitzar la legislació nacional a la Convenció de Nova York de 13 de desembre del 2006 que estableix en el seu article 12 que les persones […]

Categories
Família

Família monoparental i prestació per cura de fill (maternitat i paternitat).

Vam presentar una demanda contra la resolució de l’INNS que li denegava a una mare soltera que ha format una família monoparental la prestació de paternitat. En termes genèrics exposàvem que es tractava d’una resolució discriminatòria i que atemptava a l’interès i protecció dels infants. El poder legislatiu del nostre país no pot ignorar les […]

Categories
Perspectives

Sobre la modificació de la LPL de Catalunya

Considerem que aquesta modificació: 1.- No aporta cap estratègia jurídica per combatre la sentència que obliga a la quota del 25%. Les defenses en general, i més d’una llengua, s’han de realitzar de manera clara, hom no pot pretendre defensar la llengua d’un país i la seva gent a partir d’astúcies processals i redactats plens […]

Categories
Contractació pública agroalimentària

Compra pública alimentària: instrument de salut pública i desenvolupament dels territoris.

Des de la Troca hem participat en aquest vídeo de la Fundació Entretantos per explicar i donar visibilitat a la compra pública agroalimentària. Volem aliments ecològics, de proximitat i sostenibles que garanteixin els nutrients i la salut de les persones. (192) Compra pública alimentaria, instrumento de salud pública y desarrollo sostenible de los territorios – […]