LA TROCA SERVEI JURÍDIC

Sobre nosaltres

 

Aquest projecte l’iniciem la Núria Casajuana Vives, advocada des de l’any 2005 que ha treballat en el camp social i en diferents despatxos de Barcelona i la Virginia Pujadas Tortosa, Doctora en Dret amb llarga experiència d’estudi teòric i investigació jurídica.

La Troca és un projecte de vocació col.lectiva, que organitza i participa activament en diferents iniciatives. Estem en constant creació, compartint investigacions i experiències. Pensem que la millor manera de reduïr i resoldre positivament els conflictes és disposant d’eines i acompanyament adequat. Defensem que la dignitat de les persones és inviolable, el que ens porta a denunciar qualsevol acte d’abús de poder i submissió.