Categories
Contractació pública agroalimentària

Redacció de Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques

Fa aproximadament sis anys que col.laborem amb l’associació de Menjadors Ecològics per oferir un assessorament integral en la redacció de plecs administratius: estudi de costos, la capacitat productiva del territori, productes locals i de proximitat, ecològics, estructures dels menús, clàusules d’obligat compliment per les empreses, criteris de valoració de les ofertes, seguiment en l’execució del contracte,…

Per una contractació pública alimentària saludable, ecològica i de proximitat.

https://www.menjadorsecologics.cat/