LA TROCA SERVEI JURÍDIC

CONTRACTACIÓ PÚBLICA ALIMENTÀRIA

La contractació pública alimentària és una eina perquè en els menjadors que gestionen els poders públics esdevinguin saludables, ecològics i de proximitat. No es tracte d’omplir panxes, es tracte de donar font de salut a través dels aliments i d’empènyer cap a una sostenibilitat territorial i ambiental i cuidar una economia circular.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA ALIMENTÀRIA

 • L’article 156.1.e) de la Llei General de la Seguretat Social defineix com accident de treball les malalties que contregui el treballador amb motiu de la realització del seu treball, sempre que s’acrediti que la malaltia va tenir per causa exclusiva l’execució del mateix. El mateix precepte en l’apartat f) diu que les malalties patits amb…

 • Més enllà d’arbitrar a través de reformes legislatives.

  A través del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Aquesta norma busca harmonitzar la legislació nacional a la Convenció de Nova York de 13 de desembre del 2006 que estableix en el seu article 12 que les persones…

 • Família monoparental i prestació per cura de fill (maternitat i paternitat).

  Vam presentar una demanda contra la resolució de l’INNS que li denegava a una mare soltera que ha format una família monoparental la prestació de paternitat. En termes genèrics exposàvem que es tractava d’una resolució discriminatòria i que atemptava a l’interès i protecció dels infants. El poder legislatiu del nostre país no pot ignorar les…

 • Sobre la modificació de la LPL de Catalunya

  Considerem que aquesta modificació: 1.- No aporta cap estratègia jurídica per combatre la sentència que obliga a la quota del 25%. Les defenses en general, i més d’una llengua, s’han de realitzar de manera clara, hom no pot pretendre defensar la llengua d’un país i la seva gent a partir d’astúcies processals i redactats plens…

 • Compra pública alimentària: instrument de salut pública i desenvolupament dels territoris.

  Des de la Troca hem participat en aquest vídeo de la Fundació Entretantos per explicar i donar visibilitat a la compra pública agroalimentària. Volem aliments ecològics, de proximitat i sostenibles que garanteixin els nutrients i la salut de les persones. (192) Compra pública alimentaria, instrumento de salud pública y desarrollo sostenible de los territorios –…

 • Dubtes legals passaport covid.

  Compartim aquest enllaç d’una entrevista a la 2 a la Dolors Canals Doctora en Dret Administratiu de la UdG. Els dubtes legals de requerir el passaport covid (rtve.es)

 • 28 de febrer del 2022

  El Reial Decret llei 21/2021, de 26 d’octubre suspèn els desnonaments a persones econòmicament vulnerables i sense alternativa habitacional fins el 28 de febrer del 2022, cal que el propietari sigui un gran tenidor (tingui més de deu vivendes). El jutge pot demanar informe a serveis socials del municipi o ciutat perquè acrediti la situació…

 • Permís de maternitat i paternitat en les famílies monoparentals.

  El dret a la maternitat i a la paternitat és un dret de destí per la cura dels infants. La norma discrimina les famílies biparentals, de les monoparentals. Perquè un fill d’una família biparental pot estar cuidat de manera directe (pel pare o la mare o el pare i el pare o la mare i…

 • Eutenàsia i testament vital

 • Menú 2030

  Menú 2030, és una guia de transformació del sistema alimentari posant especial èmfasis en la contractació pública de subministraments d’aliments i prestació del servei de menjadors a les col·lectivitats. És necessari que les polítiques alimentàries es dirigeixin a la protecció de l’aliment com a font de salut, a mitigar l’emergència climàtica amb productes ecològics i…

CONTRACTACIÓ PÚBLICA ALIMENTÀRIA

Compra pública alimentaria, instrumento de salud pública y desarrollo sostenible de los territorios – YouTube

https://www.menjadorsecologics.cat/?fbclid=IwAR2U7EvINrbyQRbsgONVC8v1AApbVQE_vbyXFtiai7SRw7SrW4WyDSk9K5Q

manual-comedores-navarra-es.pdf (navarraecologica.org)

El impacto de la compra pública en la reducción del desperdicio alimentario. 6a sesión – YouTube