Categories
Família interès del menor

Permís de maternitat i paternitat en les famílies monoparentals.

El dret a la maternitat i a la paternitat és un dret de destí per la cura dels infants. La norma discrimina les famílies biparentals, de les monoparentals. Perquè un fill d’una família biparental pot estar cuidat de manera directe (pel pare o la mare o el pare i el pare o la mare i […]

Categories
Formació interès del menor Part i naixement

Lactància materna

Fa unes setmanes La Troca vàrem participar a la setmana de la lactància materna organitzada per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. La OMS declara que la lactància materna és un dret humà per nadons i mares que ha de ser fomentat i protegit. El millor per la mare i el nadó és la lactància […]

Categories
Família interès del menor

Covid-19. COVID-19. Els menors tenen expressament prohibit sortir?

Categories
interès del menor

Maltractament infantil

Tinguem cura i estiguem alerta. Tipus de maltractament infantil. Es cosa de tots i totes.

Categories
Família interès del menor

Interès del menor

L’interès del menor preval “sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer” i que això haurà de ser considerat així “en totes les accions i decisions que li afectin, tant en l’àmbit públic com privat”. L’epicentre de qualsevol conflicte de parella ha de ser el menor, no són els drets dels progenitors, sinó els drets […]