LA TROCA SERVEI JURÍDIC

Categoria: interès del menor

 • Permís de maternitat i paternitat en les famílies monoparentals.

  El dret a la maternitat i a la paternitat és un dret de destí per la cura dels infants. La norma discrimina les famílies biparentals, de les monoparentals. Perquè un fill d’una família biparental pot estar cuidat de manera directe (pel pare o la mare o el pare i el pare o la mare i […]

 • Lactància materna

  Fa unes setmanes La Troca vàrem participar a la setmana de la lactància materna organitzada per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. La OMS declara que la lactància materna és un dret humà per nadons i mares que ha de ser fomentat i protegit. El millor per la mare i el nadó és la lactància […]

 • PCR i Escoles

        En relació al formulari que el Departament de Salut va enviar a totes les famílies de nens i nenes de les escoles catalanes a través del Departament d’Educació. No creiem que resulti il·lustratiu el títol “Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 al Centres educatius” quan, […]

 • Covid-19. COVID-19. Els menors tenen expressament prohibit sortir?

 • Interès del menor

  L’interès del menor preval “sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer” i que això haurà de ser considerat així “en totes les accions i decisions que li afectin, tant en l’àmbit públic com privat”. L’epicentre de qualsevol conflicte de parella ha de ser el menor, no són els drets dels progenitors, sinó els drets […]

 • Menjadors escolars

  Fa un temps que escoltem que s’ha d’aprovar un nou Decret de menjadors escolars, el que tenim és de l’any 1996 (han passat més de vint-i-tres anys). Al llarg d’aquests anys han passat moltes coses, algunes bones i masses dolentes, sobretot en la indústria i el negoci alimentari. A Servei Jurídic La Troca, i en […]

 • L’interès del menor no és un interès abstracte, sinó concret i individualitzat

  Qualsevol decisió relativa a un infant que prengui l’Estat, en qualsevol de les seves potestats (inclosa la jurisdiccional), tindrà com a element primordial l’interès superior del menor (art. 3.1 Convenció dels Drets dels nens i les Nenes, en endavant CDN). En la configuració de l’art. 2 LO 1/1996, s’afirma que l’interès del menor preval “sobre […]

 • llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

  L’article 5 de la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, disposa una sèrie de mesures que eviten els desnonaments en situacions límits. El Tribunal Constitucional va suspendre durant dos anys una sèrie d’articles que deixaven a les persones en una […]