Categories
Família

El divorci de mutu acord

El divorci és una situació jurídica que respon a una decisió personal. Què en sabem d’això, i de les conseqüències jurídiques que té?

El divorci pot ser voluntat d’una sola de les persones casades, o de les dues: en el nostre dret no cal que les dues persones vulguin divorciar-se.

Aquest canvi d’estar casats a estar divorciats ens obliga a actualitzar les nostres relacions econòmiques i familiars: cal saber com ens organitzarem amb allò que és comú (fills, propietats, deutes, etc.) i si establirem algunes mesures de compensació que ajudin a alguna de les persones a equilibrar-se en aquest canvi de vida. Aquesta actualització de les relacions es pot fer de dues maneres: de mutu acord o adversarialment. Vol dir que si som capaços de posar-nos d’acord en aquests aspectes, podem redactar un conveni regulador i portar-lo al jutjat per a què l’homologui. Si no som capaços de posar-nos d’acord, podem dirigir-nos al jutjat i plantejar les nostres preferències, a fi que el Jutge decideixi. Si d’entrada no som capaços de posar-nos d’acord, però voldriem poder fer-ho, també podem buscar algú que ens ajudi a aconseguir-ho: aquí entra la figura del mediador familiar, de la que en parlarem un altre dia.

Avui ens volem centrar en aquells divorcis de mutu acord: és a dir, quan les persones que es divorcien estan d’acord amb els efectes jurídics econòmics, familiars i personals que esdevindran. En aquests casos, us aconsellem:

  • Assessoreu-vos sobre quin és el contingut mínim, per llei, ha de tenir un conveni regulador de divorci.

  • Amb calma i de manera ordenada, reflexioneu sobre els acords als que voleu arribar.

  • Redacteu un conveni específic per a vosaltres. Defugiu de formularis i solucions estereotipades que no responen a la vostra realitat, reflexió i decisió.

  • Sigueu clars ens els acords presos i preveieu possibles complicacions i possibles solucions a aquestes complicacions.

  • No signeu cap conveni regulador del que tingeu dubtes o que no respongui a aquest procés de reflexió i decisió informades o que no respongui a la vostra voluntat.

Els acords que es prenen es poden canviar (i s’han de canviar quan es necessiti) però de vegades no es tan fàcil fer aquesta modificació posterior. Per això, i perquè aquests acords poden tenir una gran incidència en la vostra vida futura, us animem a que doneu a aquest tràmit la importància que realment té. Sabem que de vegades són moments delicats, però també sabem que resoldre’ls correctament aporta gran satisfacció. A La Troca us podem ajudar.

Gràcies.