Categories
Antirepressió

Ultradreta: delicte d’odi

El delicte d’odi està tipificat a l’article 510 del Codi Penal. El que diu és que els que promouen públicament, promouen o indirectament inciten l’odi, l’hostilitat, la discriminació o la violència contra un grup o una persona a causa de la seva pertinença en aquest grup són castigats.
Però la clau d’alguna cosa que constitueixen un delicte d’odi rau en els motius: han de ser qüestions relacionades amb les causes racistes, antisemites o altres relacionades amb la ideologia, la religió o la creença, la situació familiar, la pertinença dels seus membres d’una ètnia, raça o d’origen nacional, gènere, orientació o identitat sexual, basada en el gènere, la malaltia o la discapacitat.

La Troca portem l’acusació particular d’una agressió comesa contra en Gerard que és militant antifeixitsta, ho sabem perquè (per nosaltres) hi han indicis més que suficients que evidencien que va ser pegat per aquest motiu. Hem d’acreditar que l’investigat, una persona vinculada a moviments de l’ultradreta,  va lesionar per la seva ideologia que promou l’odi en tot allò que defensi l’antiracisme, la lliure circulació de persones o qualsevol altra llibertat de pensament. No va ser una lesió aïllada, va ser una agressió motivada per l’odi. Això la ultradreta sap molt bé què és.