Categories
Família

Pagament i reclamació de pensió d’aliments

Tornem amb un tema gens nou i, malauradament, molt comú: l’impagament de la pensió d’aliments.

Precisament pel seu caràcter popular, volem donar un parell d’indicacions pràctiques tant pel progenitor que ha de pagar la pensió com pel progenitor que gestiona aquesta pensió en nom dels fills.

Si ets qui paga:

  • Fes sempre l’ingrés per transferència bancària, amb indicació del concepte (pensió d’aliments de Pau Moral, suposant que el fill es digui Pau Moral).
  • Si veus que la teva capacitat econòmica ha canviat des del moment en què es va establir la pensió i no pots pagar-la, assessora’t sobre la possibilitat de modificar la pensió. Sempre és millor intentar canviar-la que deixar de pagar-la.

Si ets qui gestiona:

  • No badis: a Catalunya el termini de prescripció per a aquesta acció és de tres anys. Això vol dir que només es poden reclamar judicialment les pensions impagades durant els tres anys anteriors a la presentació de la demanda.
  • Si tens dubtes, assessora’t sobre quines de les despeses generades per la vida del teu fill estan incloses en la pensió i quines han de ser pagades apart, i qui les ha de pagar. Aquesta lectura sempre ha de comptar amb els criteris generals establerts a la norma civil i a la jurisprudència, i també amb el contingut de la sentència o del conveni particular de cada família.

A La Troca us podem assessorar sobre aquestes qüestions i, si cal, instar les accions tant de modificació com de reclamació de pensions.

Gràcies.