LA TROCA SERVEI JURÍDIC

Categoria: General

 • Més enllà d’arbitrar a través de reformes legislatives.

  A través del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Aquesta norma busca harmonitzar la legislació nacional a la Convenció de Nova York de 13 de desembre del 2006 que estableix en el seu article 12 que les persones […]

 • Sobre la modificació de la LPL de Catalunya

  Considerem que aquesta modificació: 1.- No aporta cap estratègia jurídica per combatre la sentència que obliga a la quota del 25%. Les defenses en general, i més d’una llengua, s’han de realitzar de manera clara, hom no pot pretendre defensar la llengua d’un país i la seva gent a partir d’astúcies processals i redactats plens […]

 • Compra pública alimentària: instrument de salut pública i desenvolupament dels territoris.

  Des de la Troca hem participat en aquest vídeo de la Fundació Entretantos per explicar i donar visibilitat a la compra pública agroalimentària. Volem aliments ecològics, de proximitat i sostenibles que garanteixin els nutrients i la salut de les persones. (192) Compra pública alimentaria, instrumento de salud pública y desarrollo sostenible de los territorios – […]

 • Dubtes legals passaport covid.

  Compartim aquest enllaç d’una entrevista a la 2 a la Dolors Canals Doctora en Dret Administratiu de la UdG. Els dubtes legals de requerir el passaport covid (rtve.es)

 • 28 de febrer del 2022

  El Reial Decret llei 21/2021, de 26 d’octubre suspèn els desnonaments a persones econòmicament vulnerables i sense alternativa habitacional fins el 28 de febrer del 2022, cal que el propietari sigui un gran tenidor (tingui més de deu vivendes). El jutge pot demanar informe a serveis socials del municipi o ciutat perquè acrediti la situació […]

 • Eutenàsia i testament vital

 • Menú 2030

  Menú 2030, és una guia de transformació del sistema alimentari posant especial èmfasis en la contractació pública de subministraments d’aliments i prestació del servei de menjadors a les col·lectivitats. És necessari que les polítiques alimentàries es dirigeixin a la protecció de l’aliment com a font de salut, a mitigar l’emergència climàtica amb productes ecològics i […]

 • Pensió d’aliments i capacitat econòmica. Breu apunt.

  La contribució de la pensió d’aliments s’ha d’efectuar de manera proporcionada, a tal efecte, ens referim a la STSJCat 32/2018, de 12 d’abril, en aplicació d’allò disposat en els articles citats (arts. 237-7 i 237-9 CCCat) i és que quant els aliments han de ser prestats per varis alimentants, la norma imposa que es realitzi […]

 • EXPEDIENTS SANCIONADORS I ESTAT D’ALARMA

  El RD 463/2020 va ser dictat i va entrar en vigor el 14 de març del 2020, la seva entrada en vigor va ser confusa i no va ser fins un temps que es van anar destapant les excepcionalitats al confinament; es podia passejar el gos o no?, infants podien sortir a passejar amb els […]