Categories
Perspectives

Aiguats, desbordaments i vent… si tens una assegurança.

La Tordera es desborda, i com explica el catedràtic d’Ecologia Narcís Prat, la insensatesa humana, entre altres, causa efectes molt danyins per als propis interessos humans. L’escolteu aquí.

Més enllà de les possibles declaracions de zona catastròfica i/o de les possibles accions públiques puntuals que ajudin als afectats a refer-se de la situació (declaracions i accions que caldrà lluitar), a La Troca us apuntem avui l’acció més immediata que poden efectuar aquells que tenen una assegurança subscrita: sol·licitar al Consorci de Compensació d’Assegurances una indemnització pels danys patits pels fenòmens naturals que hem viscut.

Per a sol·licitar aquesta indemnització no cal esperar a que els poders públics emetin una declaració oficial de desastre o zona catastròfica, però sí cal tenir subscrita i al corrent de pagament (amb una vigència mínima de set dies anteriors a la catàstrofe) una pòlissa d’assegurança amb la cobertura de danys per algun d’aquests conceptes: incendis i esdeveniments naturals, vehicles terrestres i ferroviaris, danys a altres béns, pèrdues pecuniàries i modalitats combinades dels anteriors.

Per a que s’indemnitzin danys personals, cal tenir vigent una assegurança de vida o d’accidents (contractades principalment o com a complement d’un altre tipus d’assegurança o en el marc d’un pla de pensions).

El Consorci paga directament a l’afectat, prèvia sol·licitud per part del mateix afectat i valoració pericial del dany per part del Consorci (es recomana no alterar la situació danyada i, si és inevitable, fer fotografies, vídeos, etc). La sol·licitud es pot fer per via telefònica, per mitjà de la web del Consorci o per correu postal (en el cas de danys personals, s’exclou la via telefònica). Podeu veure com fer-ho en aquest enllaç i en aquest altre.

Ara bé, heu de tenir el compte que no tota inundació està coberta pel Consorci. Vegeu en aquest enllaç més detingudament quines sí i quines no. En el cas dels danys causats pel vent, cal que la sol·licitud d’indemnització es presenti a l’entitat asseguradora amb qui heu subscrit la pòlissa. Després que sol·licitin la informació meteorològica pertinent, si els vents van superar els 120 km/h, el Consorci restituirà a l’asseguradora. Si els vents van ser d’inferior intensitat, cobreix l’entitat asseguradora només en el cas i en les condicions contractades.

Com sempre, els primers i grans afectats pel desbordament d’un riu són els agricultors que hi tenen els camps de conreu i Font de subsistència al Pla. Cal saber que el règim de cobertura del Consorci que estem explicant no s’estén a les pòlisses que cobreixen produccions agropecuàries susceptibles d’assegurament a través del sistema del “Seguros Agrarios Combinados” (podeu veure el règim específic en aquesta web que té el següent canal de consulta del Ministeri aquí, i de l’Agrupació Española d’Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades, aquí). Des de La Troca intentarem informar en breu sobre les característiques d’aquest règim específic.

Finalment, el Consorci tampoc cobreix en cas que l’assegurança que es tingui subscrita sigui de transport de mercaderies, de construcció i muntatge, de responsabilitat civil, d’enfermetat, de defensa jurídica i d’assistència en viatge.

Queda ara un camí per repensar el nostre fer, on la solidaritat, la sensatesa i la competència seran, més que benvingudes, imprescindibles.