Categories
laboral

“Baja por agotamiento de I.T.”

Advertim que:

L’acabament del termini màxim d’incapacitat temporal no és causa de rescició del contracte laboral, sino de suspensió.

Per tant, si estàs en situació d’incapacitat temporal i el termini d’aquesta situació s’acaba, inciant-se un expedient per incapacitat permanent, i l’empresa et presenta un full de liquidació (finiquito), has d’entendre que t’estan acomiadant. Aquest acomiadament és improcedent i tens vint dies per a impugnar-lo.