LA TROCA SERVEI JURÍDIC

28 de febrer del 2022

El Reial Decret llei 21/2021, de 26 d’octubre suspèn els desnonaments a persones econòmicament vulnerables i sense alternativa habitacional fins el 28 de febrer del 2022, cal que el propietari sigui un gran tenidor (tingui més de deu vivendes). El jutge pot demanar informe a serveis socials del municipi o ciutat perquè acrediti la situació econòmica.

A Madrid hi ha 26.573 titulars de més de 10 immobles, a Barcelona 25.640 i a València 16.147.

El concepte de vivenda digne es va esvair fa anys per donar pas al concepte del totxo com a capital immobiliari. Especulació, guanys i pèrdues front llar, seguretat i benestar. Això s’ha de revertir.

Els preus dels arrendaments són inassolibles per moltes famílies i per elles no hi ha pla B. Aquesta setmana moria una família a Barcelona que vivia en un local, (molt endreçat), però absolutament precaritzat, on entrava i sortia qui volia. Dos nens morts. La PAH imputa al terrorisme financer més de 13.300 suïcidis des de 2008 fins el 2015.

Sembla que es vol reformular la normativa de la vivenda, amb augments de l’IBI, limitacions en el preu de l’arrendament a zones tensionades, reserva per a noves promocions de fins un 30% de protecció social, … ja es veurà, per ara no hi ha data.  De moment a algunes famílies només se’ls dona dret a passar aquest Nadal sota un sostre.


Publicada

a