LA TROCA SERVEI JURÍDIC

La Troca, a voluntat

A La Troca volem que els contractes i actes que els nostres clients facin tinguin un alt grau de consonància amb la seva voluntat. Recomanem defugir de la contractació particular feta amb formularis i proposem a les persones que s’endinsin en la pròpia formació d’allò que es vol. Us acompanyem?

En les entrevistes estem pendents d’identificar les necessitats i prioritats que les persones manifesten, de manera més o menys expressa i visible. A partir d’aquí, conduïm un diàleg per a proposar i concretar maneres d’assolir o aproximar-nos a aquelles necessitats. Tot plegat, un procés que pot ser més o menys llarg però sempre ben conscient, per a que el contracte d’arrendament, de compra-venta, d’obra o servei, de permuta, de precari, el nostre testament, els pactes successoris… per a què tot això sigui mirall de la vostra voluntat i necessitat.

Pregunteu-nos per els nostres paquets específics en

arrendaments

Divorcis de mutu acord

Acompanyament en la formació de voluntat

 

 


Publicada

a

,