Família monoparental i prestació per cura de fill (maternitat i paternitat).

Posted on Posted in General

Vam presentar una demanda contra la resolució de l’INNS que li denegava a una mare soltera que ha format una família monoparental la prestació de paternitat. En termes genèrics exposàvem que es tractava d’una resolució discriminatòria i que atemptava a l’interès i protecció dels infants. El poder legislatiu del nostre país no pot ignorar les […]

Compra pública alimentària: instrument de salut pública i desenvolupament dels territoris.

Posted on Posted in General, sobirania alimentària

Des de la Troca hem participat en aquest vídeo de la Fundació Entretantos per explicar i donar visibilitat a la compra pública agroalimentària. Volem aliments ecològics, de proximitat i sostenibles que garanteixin els nutrients i la salut de les persones. (192) Compra pública alimentaria, instrumento de salud pública y desarrollo sostenible de los territorios – […]

28 de febrer del 2022

Posted on Posted in General

El Reial Decret llei 21/2021, de 26 d’octubre suspèn els desnonaments a persones econòmicament vulnerables i sense alternativa habitacional fins el 28 de febrer del 2022, cal que el propietari sigui un gran tenidor (tingui més de deu vivendes). El jutge pot demanar informe a serveis socials del municipi o ciutat perquè acrediti la situació […]

Menú 2030

Posted on Posted in General

Menú 2030, és una guia de transformació del sistema alimentari posant especial èmfasis en la contractació pública de subministraments d’aliments i prestació del servei de menjadors a les col·lectivitats. És necessari que les polítiques alimentàries es dirigeixin a la protecció de l’aliment com a font de salut, a mitigar l’emergència climàtica amb productes ecològics i […]